Oferta

Dokumenty standardowe:
Tłumaczenie przysięgłe (1125 znaków) z języka polskiego na język niemiecki: 40 zł
Tłumaczenie przysięgłe (1125 znaków) z języka niemieckiego na język polski: 30 zł

Teksty fachowe (tekst jednolity):
Tłumaczenie przysięgłe (1125 znaków) z języka polskiego na język niemiecki: 50 zł
Tłumaczenie przysięgłe (1125 znaków) z języka niemieckiego na język polski: 45 zł

Tłumaczenia nieprzysięgłe:
Przy tłumaczeniach nieprzysięgłych obowiązuje wyżej podany cennik.
Tłumaczenie (1800 znaków) z języka polskiego na język niemiecki: 50 zł
Tłumaczenie (1800 znaków) z języka niemieckiego na język polski: 40 zł

Dokumenty w promocji:
Umowa kupna pojazdu / rachunek: 25 zł
ZB I (dowód rejestracyjny część 1) lub dowód rejestracyjny: 30 zł
ZB I (dowód rejestracyjny część 1) i ZB II (dowód rejestracyjny część 2) lub dowód rejestracyjny i karta pojazdu: 50 zł
Akt urodzenia: skrócony 30 zł, zupełny 50 zł, niemiecki – 30 zł
Akt małżeństwa: skrócony 30 zł, zupełny 50 zł, niemiecki – 30 zł
Akt zgonu: skrócony 30 zł, zupełny 50 zł, niemiecki – 30 zł
Zdolność do zawarcia związku małżeńskiego: 30 zł
Świadectwo pracy: 50 zł
Świadectwo szkolne: 50 zł
Zaświadczenie OKE: 30 zł

Przy większych zleceniach istnieje możliwość negocjacji ceny. Do każdego zlecenia wystawiamy rachunek (bez VAT) lub paragon fiskalny.

Cennik usług zawiera ceny brutto. Strona tłumaczenia przysięgłego składa się z 1125 znaków.

Cennik usług zawiera ceny brutto. Tłumaczenie przysięgłe ustawowo zawiera 1125 znaków na stronie wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego